Auditing Network Event

16 maart 2017  
Hilvaria Studio's - Hilvarenbeek
MELD U NU AAN

Alle facetten van het auditeren op één dag

U als interne auditor heeft verschillende taken. Naast de in de procedure omschreven formele taak, liggen er ook andere – vaak niet omschreven – taken die voor een blijvend lerende organisatie van belang zijn, bijvoorbeeld voorbeeldfunctie, kwaliteitsbewustzijn aanwakkeren, meedenken, kruisbestuiving in de organisatie enzovoort.
Daarin verschilt de taak van de interne auditor ten opzichte van de externe die andere doelstellingen heeft, namelijk selectie/controle toeleverancier, accreditatie, wettelijk toezicht Arbo en Milieu en dergelijke.

Om maximaal profijt te hebben van een interne audit moet de interne auditor over behoorlijk wat vaardigheden beschikken en verder kijken dan de procedure. Ook stelt het eisen aan de organisatie en de auditee’s.

Deze dag vóór en dóór interne QA-auditors behandelt de verschillende facetten van het auditeren. U als interne auditor bent de interface tussen het vastgelegde, gewenste systeem en de werkelijke implementatie daarvan. Daarbij kunt u een grote bijdrage leveren aan het motiveren en betrekken van medewerkers bij kwaliteit.

Verder is deze dag ook bedoeld om onderling te kunnen netwerken, nieuwe contacten op te doen en ervaringen uit te wisselen. Want het interne auditorschap is voor velen een nevenfunctie. Een interne auditor zit wat betreft het vakgebied al snel op een eiland. Het is juist daarom goed om vakgenoten te ontmoeten en informatie te kunnen uitwisselen.

We gaan werken met workshops, lezingen, onderlinge uitwisseling, discussie, interview, enzovoort.

Mis het niet, reserveer de datum alvast in uw agenda.

Graag tot 16 maart 2017!