Auditing Network Event

16 maart 2017  
Hilvaria Studio's - Hilvarenbeek
MELD U NU AAN

Dit jaar staat het getal 7 centraal tijdens de 11e editie van het Auditing Network Event.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van interne audits zal aan een aantal randvoorwaarden moeten worden voldaan. Pas dan kan een intern auditsysteem uitgroeien tot een volwaardig managementinstrument. Want een audit die geen toegevoegde waarde levert, is verspilde tijd!

De 7 ingrediënten van een succesvolle audit

 1. Draagvlak vanuit het management
 2. Effectieve auditplanning
 3. Gedegen voorbereiding
 4. Goed opgeleide auditoren in zowel hard skills als ook soft skills
 5. De kunst van het Feedback geven en rapporteren
 6. Opvolging van de verbeterpunten
 7. Evaluatie van bovengenoemde punten

De 7 gewoontes van de effectieve auditor

Het boek “The 7 habits of highly effective people” door Steven Covey heeft als kernboodschap dat zeer effectieve mensen een zevental gewoonten of routines hebben die ten grondslag liggen aan hun succes. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor u als interne auditor. Wij hebben de “habits” vertaald naar de auditor:

 1. Proactieve houding; problemen of kansen signaleren en ernaar handelen
 2. Begin met het einde in gedachten; welk doel heb je voor ogen met de audit?
 3. Belangrijke dingen eerst;
 4. Denk in termen van win/win; De audit is ook voor de auditee zeer waardevol
 5. Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden; Luister goed naar de auditee alvorens je conclusies te trekken
 6. Werk synergetisch; Verfrissende inzichten, perspectieven, alternatieven en paradigma’s passeren de revue
 7. Hou de zaag scherp; blijf jezelf ontwikkelen

Tijdens het openingsdebat nemen we de 7 gewoontes van de effectieve auditor onder de loep. Daarna kunt u verschillende lezingen en workshops bijwonen die ingaan op de 7 ingrediënten van een succesvolle interne audit.

Graag tot 16 maart 2017!