Auditing Network Event

13 maart 2018  
Kontakt der Kontinenten - Soesterberg
MELD U NU AAN

Mikrocentrum cursussen:

Cursus Externe audit
De cursus Externe Audit leert u een audit voor te bereiden uit te voeren en de resultaten te rapporteren. U ontdekt hoe u de externe audit kunt gebruiken om het kwaliteitssysteem van uw leverancier te beoordelen.
Cursus Kwaliteit op de werkvloer
Aan de slag met het verbeteren van processen op de werkvloer bijvoorbeeld naar aanleiding van een 8D-project of een Root Cause Analyse? De cursus Kwaliteit op de werkvloer leert u te werken volgens een procesbenadering en helpt u hierbij de juiste middelen in te zetten.
Praktijkcursus Interne Audit
De cursus Interne audit geeft u inzicht en kennis rondom het begrip auditen het nut van auditen en de rol van een auditor. U gaat aan de slag met de opzet en uitvoering van een intern auditproces u leert de juiste voorbereidingen te treffen audits uit te voeren en rapportages op te stellen.